Vyučovací proces v sovětské škole ve světle marx-leninské theorie poznání