Ovládnutí pedagogické theorie – podstatný předpoklad pro stálé zlepšování výchovné a vzdělávací práce