Projev ministra školství Ladislava Štolla na VIII. celostátní konferenci učitelů