Z projevu soudruha Antonína Zápotockého na manifestaci pražského lidu/na počest X. sjezdu Komunistické strany Československa