Diskusní příspěvek soudruha Ladislava Štolla na X. sjezdu KSČ