Zásada uvědomělosti při vyučování na národní škole