President republiky Antonín Zápotocký o úkolech naší vědy při zvyšování úrovně vzdělanosti našeho lidu