První postupný ročník národní školy – přípravný ročník