Tvoření a přetváření zrakových představ. Experimentální výzkum.