Příspěvek k problému výběru dětí do zvláštní školy