Sovětský pedagog o plánování práce školy s pionýrskou organisací