Význam školních filmů a diafilmů pro uskutečňování polytechnického vzdělání žactva středních škol