Jak si s hlediska učení I. P Pavlova osvojuje dítě mluvnickou stavbu jazyka