Boj proti pozůstatkům kosmopolitismu a objektivismu v pedagogické vědě