Výsledky vyučování elementárnímu čtení podle zvukové analyticko-synthetické metody v prvních měsících