Příprava žáků pedagogického učiliště k pokusné hodině