Pragmatický reformismus v pedagogice a některé jeho znaky ve školství