WALTEROVÁ, E.; ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M. Školství-věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. [The School System – a (non) public concern? The views of the public on schools and education]