Metody práce ve státních kursech pro přípravu pracujících na vysoké školy