ZOUNEK, J.; ŠEĎOVÁ, K. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. [Teachers and Technology. Between the traditional and modern concept]