Veliký přínos J. A. Komenského do demokratické pedagogiky