Návštěva ředitelky moskevské školy ve Výzkumném ústavu pedagogickém J. A. Komenského