Nechť marxisticko-leninské učení proniká veškerou naší didakticko-pedagogickou prací