O délce vyučovacích hodin v prvých třídách počáteční školy