Jak pracuje učitel – průkopník ve 4. třídě národní školy