Projev poslance Gustava Bareše na VI. celostátní konferenci školských pracovníků