Několik zkušeností z činnosti okresního pedagogického sboru a pedagogické poradny