Učitelé Německé demokratické republiky budují ze školy pevnou baštu míru