Z diskuse o učebnicích matematiky pro střední školy, konané dne 22.VI. 1951 ve VÚP