Účast vědy v ČSAV na dalším rozvoji čs. výchovně vzdělávací soustavy