Sovětská škola — škola vyspělé socialistické společnosti