K základům teorie výchovy k vědeckému světovému názoru