Vysoké školy z hlediska nového projektu čs. výchovně vzdělávací soustavy