KUŘINA, F., a kol. Matematika a porozumění světu: setkání s matematikou po základní škole. [Mathematics and the Understanding of the World; Encountering mathematics after basic school]