Slovenské národné povstanie a boj o socialistickú školu