Výzkum dětské řeči a komunikace v socialistických státech