Čtenářský akt v systému moderních prostředků přejímání informací