O struktuře technického myšlení a prostředcích jeho rozvoje