Uplatňování marxisticko-leninské metodologie v didaktice