SPOUSTA, V.: Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. [Vademecum for Authors of Professional and Academic Work in the Humanities and Social Fields]