Domácí kořeny základních rysů Komenského pojetí univerzálního vzdělávání