K některým otázkám profesionálního poradenství a volby povolání v NDR