MÁLKOVÁ, G.: Zprostředkované učení. Jak učit žáky myslet a učit se. [Mediated Learning. How to teach pupils to think and learn]