Několik poznámek k třídnímu charakteru školské politiky KSČ