Všestranná příprava budoucího pokolení pro život a práci v rozvinuté socialistické společnosti