Vstoupil či nevstoupit na tenký led analýzy socialistické pedagogiky? Diskusní příspěvek k úvodníku J. Mareše (Pedagogika, 2010, LX, č. 2)