Pampaedie jako první nársy celoživotního vzdělávání