Za vytváření a realizaci jednotného systému komunistické výchovy