Pedagogické aspekty prípravy vedeckých pracovníkov