Fenomén času ve výchově a vzdělávání. [The Phenomenon of Time in Upbringing and Education]